logo tegola

Budujemy Nowoczesność

Sprawdzone rozwiązania dla Twojego domu

X- GRID-AM

Opis produktu

X-GRID AM jest kompozytem utworzonym z przestrzennej maty z nitek PP K-MAT i geosiatek poliestrowych X-Grid.

Tak wzmocniona geomata nadaje się do stosowania na skarpach nasypów ziemnych i wysypisk odpadów, zarówno do zabezpieczenia przed zsuwaniem się kruszywa drenażowego z geomembrany, jak i zapewnienia stabilności wierzchnich warstw wegetacyjnych na stromych zboczach lub wałach ograniczających składowanie odpadów.

Dodatkowo zastosowanie X-GRID AM przy kanałach i na mokrych zboczach zwiększa odporność warstw wegetacyjnych na erozję hydrauliczną.  

Wyroby dostępne są w szerokim zakresie wytrzymałości i grubości maty tak, aby spełnić różnorodne wymagania.

 

Funkcja
 Stabilizacja nasypu
Odmiany
 Wytrzymałość od 5 do 400 kN
Nominalne grubości
  20,15,8 mm
Szerokości rolek
  2 lub 4 m
Zastosowanie
 
Stabilizacja warstwy nasypowej na stromych zboczach i wzmocnienie warstwy drenażowej na zboczach wysypisk odpadów