logo tegola

Budujemy Nowoczesność

Sprawdzone rozwiązania dla Twojego domu

DACH ZIELONY W UKŁADZIE ODWRÓCONYM

Opis produktu

Ogrody dachowe w systemie TEGOLA.

 

Ogrody dachowe są coraz bardziej popularną formą wykorzystania powierzchni dachów płaskich w dużych miastach. Dzięki narzucaniu przez miejscowe plany zagospodarowania terenu procentowego udziału zieleni w całości inwestycji stają się przyjaznym ekonomicznie rozwiązaniem dla dużych deweloperów. Zyskujemy na tym wszyscy. W dużych aglomeracjach europejskich (np. Paryżu, Berlinie) ogrody dachowe w znaczący sposób przyczyniły się do  redukcji zanieczyszczeń i pyłów, retencji wody deszczowej czy obniżenia poziomu hałasu i temperatury otoczenia w upalne letnie dni. Prawidłowo zaprojektowane zielone tarasy są jednocześnie niezwykle trwałymi przegrodami budowlanymi – zapewniają dłuższą żywotność hydroizolacji dzięki ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi, promieniami UV czy dobowymi skokami temperatur.

 

Od czasów ogrodów Semiramidy (od ok. 2 600. lat) technologia konstruowania dachów zielonych zmieniała się. Obecnie za najbardziej "przyjazną" strukturę, pod względem prostoty wykonania i funkcjonowania, uważa się system dachu odwróconego. Ilość warstw w takiej strukturze uległa zmniejszeniu oraz uproszczeniu w stosunku do systemów tradycyjnych i przedstawia się w następujący sposób (w kolejności wykonania):

  • płyta nośna tarasu z ukształtowanym spadkiem,
  • izolacja wodoszczelna,
  • termoizolacja odporna na bezpośredni kontakt z wilgocią,
  • warstwa drenażowa paro- i wodoprzepuszczalna,
  • warstwa wegetacyjna i retencyjna.

Płyta nośna.

Należy pamiętać, że ze względu na zagadnienia cieplno - wilgotnościowe, nie na każdej płycie stropodachowej można konstruować dach odwrócony. W naszych warunkach klimatycznych przyjmuje się, że masa takiej przegrody powinna wynosić nie mniej niż 250 kg/m2 lub posiadać opór cieplny co najmniej 0,15 (m2 K)/W. W przeciwnym przypadku może dochodzić do wykropleń pary wodnej na wewnętrznej powierzchni stropu. Za najbardziej korzystny spadek warstwy konstrukcyjnej (przenoszonym na warstwy hydroizolacyjną i termoizolacyjną) uważa się wielkości 1,5-2% i nie mniej niż strzałka ugięcia konstrukcji.

Izolacja wodoszczelna.

Bezpośrednio na zagruntowanym podłożu betonowym układamy papę podkładową odporną na procesy starzenia ⇒ SAFETY PLUS EPP 3mm, a następnie papę odporną na przerastanie korzeni ⇒ SAFETY GARDEN 4mm. Zastosowanie jako wierzchniej, papy odpornej na przerastanie korzeniami jest bardzo istotne, gdyż żadna z warstw znajdująca się nad hydroizolacją - termoizolacja oraz drenaż powierzchniowy paro- i wodoprzepuszczalny, nie chroni tejże izolacji w dostateczny sposób.

Termoizolacja.

Od termoizolacji stosowanej we wszystkich odmianach dachów odwróconych wymaga się zamkniętej, szczelnej struktury. Przykładem takiego wyrobu są płyty z ekstrudowanego polistyrenu ⇒ TEGOTHERM XPS, które nie przyjmując wilgoci nie ulegają degradacji pod jej wpływem. ⇒ TEGOTHERM XPS układamy na hydroizolacji luzem.

Drenaż.

Do niedawna najczęściej stosownym drenażem powierzchniowym w tarasach zielonych wykonanych w technologii dachu odwróconego była warstwa kruszywa płukanego o granulacji ɸ = 16÷32 mm znajdująca się między dwoma geowłókninami. Należy pamiętać że, nad termoizolacją tarasu w układzie odwróconym można stosować tylko warstwy paroprzepuszczalne, rozprężające parę wodną – nie można stosować szczelnych folii kubełkowych. Zamiast tej tradycyjnej, „niewygodnej” warstwy proponujemy stosowanie mat drenażowych ⇒ QDrain. Najbardziej uniwersalną stosowaną przez nas matą drenażową jest ⇒ QDrain ZW 8 50 14F charakteryzujący się bardzo dobrymi właściwościami hydraulicznymi nawet przy nacisku 200 kPa, mimo że grubość geokompozytu wynosi jedynie 8mm. Dużą odporność na naciski zapewnia mu rdzeń drenażowy, w którym splątane i zgrzane między sobą nitki elementarne ukształtowane są w „morskie fale”. Taki kształt jest optymalny dla przenoszenia nacisków. Rdzeń maty zespolony jest obustronnie z geowłókniną polipropylenową igłowaną z długich włókien o gramaturze 140 g /m2. Stosunkowo niska gramatura geowłókniny zapewnia jej bardzo dobrą przepuszczalność w kierunku prostopadłym (ponad 100 mm/s), a wysoka jakość zastosowanych surowców zapewnia jej wystarczająco wysoką odporność na przebicie (ok. 1 600 N - metoda CBR). Geowłókniny łączone są z rdzeniem za pomoca zgrzewania, ale w taki sposób, by obróbka termiczna nie naruszała struktury geowłóknin, a więc nie zmieniała jej parametrów. Taka „bezinwazyjna” dla geowłóknin metoda łączenia, czyni z mat ⇒ QDrain wyroby szczególne, wyróżniające je na tle innych produktów dostępnych na rynku. Zapewnia nam to długotrwałe zachowanie właściwości hydraulicznych mat.

Poniżej postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak wydajna jest mata ⇒ QDrain ZW 8 50 14F - z jak dużej powierzchni tarasu jest w stanie odprowadzić wodę.

Założenia do obliczeń:

- intensywność opadów 40 mm / h (nie zaobserwowano większych opadów na terytorium Polski):

40 mm/h = 40 l/(m2h) ≈ 0,01 l/(m2 s)

- wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie geokompozytu przy spadku hydraulicznym i=0,04 (dach

płaski) i nacisku 20 kPa (nacisk odpowiadający warstwie zagęszczonego gruntu o grubości ponad 1m):

0,35 l/(ms)

- warstwy ułożone nad matą drenażową są idealnie przepuszczalne, czyli że, całość wody opadowej przedostanie się przez warstwy wykończeniowe tarasu do QDrain ZW 8 50 14F (w rzeczywistości tylko część wody opadowej przedostanie się do maty drenażowej),

- dla uproszczenia do obliczeń przyjęto model tarasu o szerokości 1m i długości L (rys.)

Obliczenia:

0,35 l/(ms) x 1,00m = L [m] x 1,00m x 0,01l/(m2s)
L = 0,35 / 0,01
L = 35 m

Oznacza to, że przy powyższych założeniach, QDrain ZW 8 50 14F jest w stanie odprowadzić wodę z tarasu o długości 35m (odległość do koryta odprowadzającego wodę).

Jeden samochód może dostarczyć na budowę 8 320 m2 maty QDrain ZW 8 50 14F. Dla porównania, aby przykryć taką powierzchnię warstwą żwiru o grubości 30 cm potrzebowalibyśmy nawet 40 wywrotek o ładowności 10 ton.

Warstwa retencyjna.

Mimo że substrat roślinny posiada bardzo dobre i w większości wypadków wystarczające właściwości retencyjne, w niektórych projektach wymagana jest dodatkowa warstwa kumulująca wodę. W takich przypadkach Tegola Polonia Ltd proponuje stosowanie folii wytłaczanej ⇒ Maxistud F o "kubełkach" wysokości 2 cm, których zadaniem jest gromadzenie wody. Jednocześnie płaska powierzchnia membrany posiada nacinane (dużo bardziej efektywne niż powszechnie stosowane igłowane) otwory do odprowadzenia nadmiaru wody. Ponieważ korzenie roślin nie mogą "stać" w wodzie, folię Maxistud odseparowujemy od warstw wegetacyjnych matą drenażową QDrain. QDrain zapobiega zapadaniu się substratu w kubełkach i umożliwia napowietrzanie humusu, co jest niezwykle istotną sprawą dla prawidłowego rozwoju większości roślin.

Bezpośrednio na warstwę drenażową układamy warstwę wegetacyjną, której skład i grubość zależy od wymagań roślinności przewidzianej w naszym ogrodzie dachowym

 

Tegola Polonia Ltd ma dosyć wąską specjalizację – dostarczamy kompleksowe systemy do rozwiązywania zagadnień wodnych i gruntowo – wodnych w obiektach budowlanych. Ale by było to możliwe nasza oferta produktowa  musi być szeroka. Dzieje się tak dzięki temu, że wchodzimy w skład większej grupy firm. Jesteśmy częścią międzynarodowego holdingu IWIS (Insulation Waterproofing Industrial Systems), który został stworzony w celu synchronizacji zarządzania firmami partnerskimi oraz odpowiedniego ukierunkowania wszystkich aspektów ich działalności – produkcyjnego, komercyjnego, logistycznego, badań i rozwoju oraz wsparcia klienta. Dysponując 15 fabrykami, 11 międzynarodowymi filiami i globalną siecią dystrybucji, IWIS zapewnia wsparcie techniczne i sprzedażowe w ponad 70 regionach na całym świecie.

mgr inż. Tomasz Wiśniewski

TEGOLA POLONIA LTD