Strona główna Informacje o Tegoli Rozwiązania techniczne E-SKLEP Gonty bitumiczne Aktualności Kariera Kontakt
 

Menu

Aktualności

Szkolenia z zakresu drogownictwa - c.d.
2009-07-14

Firma TEGOLA POLONIA Ltd, już po raz trzeci przeprowadziła szkolenie z zakresu zastosowania geosyntetyków w budownictwie drogowym i mostowym. Tym razem szkolenie zorganizowane zostało w Radomiu przy współpracy z Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji.

więcej...

Szkolenie odbyło się w dniu 8 lipca 2009 w siedzibie Radomskiej Rady Federacji Stowarzyszen Naukowo Technicznych NOT. Wśród uczestników znaleźli się pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, Powiatowego Zarzadu Dróg Publicznych oraz wielu projektatntow drogowych.

Zapotrzebowanie na podobne szkolenia prosimy zgłaszać telefonicznie: 042 636 24 42 (wew. 110) lub mailem: paulina.bujala@tegola.pl

 

Budownictwo drogowe i mostowe - szkolenia w Kielcach
2009-05-20

Firma TEGOLA POLONIA Ltd, ponownie podjęła inicjatywę organizacji szkoleń z zakresu zastosowania geosyntetyków w budownictwie drogowym i mostowym. Tym razem przeprowadziliśmy szkolenia w dwóch państwowych ośrodkach sprawujących nadzór nad budową dróg w województwie świętokrzyskim.

więcej...

Pierwsze z dwóch szkoleń odbyło się w dniu 28.04.2009 w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach. Kolejne szkolenie miało miejsce w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w dniu 19.05.2009. Szkolenia spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony pracowników obydwu instytucji. Spotkania poporowadzone zostały przez doświadczonego inżyniera, specjalizującego się w zagadnieniach dotyczących zastosowania geosyntetyków do budowy dróg i mostów.

Zapotrzebowanie na podobne szkolenia prosimy zgłaszać telefonicznie: 042 636 24 42 (wew. 110) lub mailem: paulina.bujala@tegola.pl

 

szkolenie w GDDKiA szkolenie w GDDKiA szkolenie w ŚZDW

Zastosowanie geosyntetyków na wysypiskach odpadów - warsztaty
2009-03-03

więcej...
Jako firma specjalizująca się między innymi w rozwiązaniach dla budownictwa inżynieryjnego, w dniu 17.02.2009 w Warszawie, zorganizowaliśmy szkolenie dla architektów i wykonawców, zajmujących się projektowaniem i budową wysypisk odpadów. Szkolenie miało formę warsztatów projektowych, które poprowadził znakomity włoski inżynier - Massimiliano Nart. Warsztaty zatytuowane Zastosowanie geosyntetyków przy budowie i rekultywacji wysypisk odpadów były odpowiedzią firmy Tegola na rosnące zainteresowanie tematyką ochrony środowiska w budownictwie. Massimiliano Nart, ekspert w tej dziedzinie, podczas warsztatow analizował nietypowe rozwiązania konstrukcji wysypisk, wykorzystujące geosyntetyki.
geosyntetyki_wysypiska geosyntetyki_wysypiska geosyntetyki_wysypiska geosyntetyki_wysypiska geosyntetyki_wysypiska