Strona główna Informacje o Tegoli Rozwiązania techniczne E-SKLEP Gonty bitumiczne Aktualności Kariera Kontakt
 

Menu

Aktualności

Wrześniowe warsztaty - Zastosowanie geosyntetyków na wysypiskach odpadów
2009-08-05

Firma Tegola Polonia Ltd we współpracy z włoskim producentem geosyntetyków - TeMa Srl już po raz drugi w tym roku oragnizuje szkolenie z zakresu Zastosowania Geosyntetyków na Wysypiskach Odpadów. Warsztaty przeznaczone są dla architektów i wykonawców zajmujących się projektowaniem oraz budową wysypisk odpadów a także...

więcej...

... dla urzędników wdrażających na tego typu obiektach europejskie projekty związane z ochroną środowiska. Druga edycja szkolenia odbędzie się w Łodzi w dn. 9 września b.r. Warsztaty są odpowiedzią firmy Tegola na rosnące zainteresowanie tematyką ochrony środowiska w budownictwie. Szkolenie poprowdzi włoski inżynier - Massimiliano Nart, który podczas warsztatów będzie analizował nietypowe rozwiązania konstrukcji wysypisk, wykorzystujące geosyntetyki.

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w bezpłatnych warsztatach prosimy o zgłaszanie się do dn 1 września b.r. telefonicznie: 042 636 24 42, faxem: 042 637 32 05 lub e-mailem: paulina.bujala@tegola.pl

 

Szkolenia z zakresu drogownictwa - c.d.
2009-07-14

Firma TEGOLA POLONIA Ltd, już po raz trzeci przeprowadziła szkolenie z zakresu zastosowania geosyntetyków w budownictwie drogowym i mostowym. Tym razem szkolenie zorganizowane zostało w Radomiu przy współpracy z Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji.

więcej...

Szkolenie odbyło się w dniu 8 lipca 2009 w siedzibie Radomskiej Rady Federacji Stowarzyszen Naukowo Technicznych NOT. Wśród uczestników znaleźli się pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, Powiatowego Zarzadu Dróg Publicznych oraz wielu projektatntow drogowych.

Zapotrzebowanie na podobne szkolenia prosimy zgłaszać telefonicznie: 042 636 24 42 (wew. 110) lub mailem: paulina.bujala@tegola.pl

 

Budownictwo drogowe i mostowe - szkolenia w Kielcach
2009-05-20

Firma TEGOLA POLONIA Ltd, ponownie podjęła inicjatywę organizacji szkoleń z zakresu zastosowania geosyntetyków w budownictwie drogowym i mostowym. Tym razem przeprowadziliśmy szkolenia w dwóch państwowych ośrodkach sprawujących nadzór nad budową dróg w województwie świętokrzyskim.

więcej...

Pierwsze z dwóch szkoleń odbyło się w dniu 28.04.2009 w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach. Kolejne szkolenie miało miejsce w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w dniu 19.05.2009. Szkolenia spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony pracowników obydwu instytucji. Spotkania poporowadzone zostały przez doświadczonego inżyniera, specjalizującego się w zagadnieniach dotyczących zastosowania geosyntetyków do budowy dróg i mostów.

Zapotrzebowanie na podobne szkolenia prosimy zgłaszać telefonicznie: 042 636 24 42 (wew. 110) lub mailem: paulina.bujala@tegola.pl

 

szkolenie w GDDKiA szkolenie w GDDKiA szkolenie w ŚZDW